Chuyên Môn Của Nhà Môi Giới

Giới Thiệu

Khu Vực

 • ---

Ngôn Ngữ

 • - Tiếng Anh
 • - Tiếng Việt

Loại hình

 • ---

Danh sách tin rao bán hoặc cho thuê

Hoài Đức Hanoi, Hoài Đức, Hà Nội

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà máy

 • 60000 m2

Hoài Đức Hanoi, Hoài Đức, Hà Nội

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà máy

 • 60000 m2

tt. Thường Tín Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà kho

 • Partial Furniture
 • 50000 m2

tt. Thường Tín Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà kho

 • Partial Furniture
 • 50000 m2

Từ Liêm Hà Nội, Từ Liêm, Hà Nội

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà kho

 • Partial Furniture
 • 2500 m2

Từ Liêm Hà Nội, Từ Liêm, Hà Nội

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà kho

 • Partial Furniture
 • 2500 m2

tt. Thường Tín Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà kho

 • Partial Furniture
 • 6000 m2

tt. Thường Tín Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà kho

 • Partial Furniture
 • 6000 m2

Mê Linh Hà Nội, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà kho

 • Partial Furniture
 • 1000 m2

Mê Linh Hà Nội, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Đã liệt kê:

Giá

Thương lượng

Loại hình

Nhà kho

 • Partial Furniture
 • 1000 m2