Cập Nhật Bảng Hàng 29/09 Mới Nhất Căn đẹp,tầng đẹp Liên Hệ Ngay:0979.143.366/0919.192.386

Cầu Giấy, Hà Nội, , Hà Nội

Đã liệt kê:

Thương lượng

Giá

Thông tin chính

Loại hình: Chung cư

Mô tả

* Tòa V1:

- Căn 507V1: DT 61,56m2, gốc 28.1 triệu/m2, bán 31,5 triệu/m2.

- Căn 508V1: DT 58.61m2, gốc 28.1 triệu/m2, bán 31 triệu/m2.

- Căn 703V1: DT 70,99m2, gốc 27.5 triệu/m2, bán 30.5 triệu/m2.

- Căn 1204V1: DT 69.8m2, gốc 27.8 triệu/m2, bán 31 triệu/m2.

- Căn 1901V1: DT 58,61m2, giá gốc 27 triệu/m2, bán 31 triệu/m2.

- Căn 2107V1: DT 61.56m2, giá gốc 28.9 triệu/m2, bán 32 triệu/m2.

- Căn góc 2409V1: Giá gốc 27.8 triệu/m2, bán 35 triệu/m2.

- Căn góc 709V1: Giá gốc 27.8 triệu/m2, bán 34.5 triệu/m2.

- Căn góc 609V1: Giá gốc 27.8 triệu/m2, bán 34 triệu/m2.

- Căn góc 615V1: Giá gốc 26.8 triệu/m2, bán 34.5 triệu/m2.

- Căn góc 1715V1: Giá gốc 27 triệu/m2, bán 35.5 triệu/m2.

- Căn 1207V1 Dt: 61,56m2 gốc 28,9 triệu/m2, bán 32 triệu/m2.

-Căn 605v1 Dt:70,99m2 gốc 26,4 triệu/m2,bán 30 triệu/m2

Căn 1707v1 Dt: 61,56m, gốc 29triệu/m2, bán 31,5 triệu/m2.

-Căn 1211V1 Dt:69,8m2,gốc 29,1 triệu/m2,bán 32,5 triệu/m2

* Tòa V2:

-Căn 2808V2 Dt:85,17m2,gốc 28,3 triệu/m2, bán 33,5 triệu/m2

-Căn 708V2 Dt:85,17m2,gốc 28,3triệu/m2, bán 34,5triệu/m2

- Căn 703V2: DT 68,77m2, bán 31,5 triệu/m2, ban công ĐB.

- Căn góc 1711V2, gốc 29 triệu/m2, bán 35 triệu/m2.

- Căn 1206V2, gốc 26.6 triệu/m2, bán 32 triệu/m2.

- Căn 2207V2, gốc 27 triệu/m2, bán 32 triệu/m2.

- Căn 1904V2 (3 phòng ngủ): DT 90.12m2, gốc 28 triệu/m2, bán 33triệu/m2.

- Căn 2009V2: DT 69.95m2, gốc 30 triệu/m2, bán 32.5 triệu/m2.

- Căn 801V2 Dt 65,4m2, gốc 27,8 triệu/m2, bán 32,5 triêu/m2.

- Căn 610V2 Dt: 81,71m2, gốc 28,5 triệu, bán 35,5 triệu/m2.

- Căn 2210V2 Dt: 81,71m2, gốc 26,1 triệu, bán 36 triệu/m2.

- Căn 2510V2 Dt: 81,71m2, gốc 26,1 triệu, bán 36 triệu/m2.

-Căn 801V2 DT:65,4m2,gốc 27,8 triệu/m2,bán 32 triêu/m2

-Căn 12a04 DT:89,77m2 bán 31,8 triệu /m2

-Căn 1904V2 DT;89,77m2 bán 32,5 triệu/m2

* Tòa V3:

-Căn 1915v3 Dt:89,77m2,gốc 28 triệu/m2,bán 32,5 triệu/m2

- Căn 2207V3: DT 71.17m2, gốc 27 triệu/m2, bán 31.5 triệu/m2.

- Căn góc 2104V3: DT 95.68m2, bán 34 triệu/m2, ban công TB, ĐB.

- Căn góc 2204V3: DT 95.68m2, bán 34 triệu/m2, ban công TB, ĐB.

- Căn 1217V3: DT 68.31m2, gốc 30 triệu/m2, bán 32.8 triệu/m2.

- Căn 1906V3 Dt: 71,17m2, gốc 29 triệu/m2, bán 31 triệu/m2(vào tên).

_Căn2902V3 Dt: 68,4m2, gốc 28,5 triệu/m2, bán 31,5 triệu/m2.

_Căn 801V3 Dt: 69,86m2, gốc 27,8m2, bán 32 triệu/m2.

- Căn 2207V3 Dt: 71,17m2, gốc 27 triệu, bán 31 triệu/m2.

-Căn 904V3 Dt:95,68m2,gôc28,5 triệu/m2,bán 34 triệu /m2

-Căn 2005V3 Dt: 69,34m2, gốc 27 triệu/m2 bán 31,5 triệu/m2.

* Tòa V4:

- Căn góc 1902V4: DT 97.64m2, bán 33.7 triệu/m2, ban công TB, ĐB.

- Căn 2402V4: DT 98.08m2, bán 34.3 triệu/m2, ban công TB, ĐB.

- Căn 2506V4: DT 98.08m2, bán 34.1 triệu/m2, ban công TN, TB.

- Căn 702 V4: DT 98.08m2, bán 34.5 triệu/m2, ban công TB, ĐB.

- Căn 1407V4 DT: 58,61m2, gốc 27 triệu/m2, bán 31,5 triệu/m2.

- Căn 1707V4 DT: 58,61m2, gốc 27 triệu/m2, bán 31,5 triệu/m2.


Tên liên lạc: THU NGÂN
Điện thoại: 0979143366

Địa điểm

Tin Liên Quan

Tin mới nhất