5100m for sale in ha noi

Từ Liêm Hanoi, Hoài Đức, Hà Nội

Listed:

Negotiable

Asking Price

Key details

Property Type: Factory

Description

5100m for sale in Hanoi, Vietnam

Để nhận được thông tin chi tiết mời liên hệ
0944 72 53 10 – 0944.716.795
CHO THUE VAN PHONG, BAN DAT CONG NGHIEP HUNG YEN, BAN DAT CONG NGHIEP VAN GIANG, CHOTHUE KHO, CHO THUE XUONG, BAN DAT CONG NGHIEP, BAN NHA XUONG, BAN DAT CONG NGHIEP KCN QUANG MINH,
http://batdongsankmass.com/
http://datcongnghiep.batdongsankmass.com/
http://chothuekho.batdongsankmass.com/
http://www.chothuexuong.batdongsankmass.com/
https://www.facebook.com/kmass6688
https://www.youtube.com/watch?v=8oE_n6358dE
https://www.youtube.com/watch?v=IPWxaKmXPu8
https://www.youtube.com/watch?v=Ri-OowG-y48
https://www.youtube.com/watch?v=vI2OftcTqP8
https://www.youtube.com/watch?v=kjocVDTOKwg

location

Related Properties

Latest properties